راهنمای کاربری پایه

آمار مبتنی بر وب

آماری که در صفحه اصلی رابط کاربری گرافیکی مبتنی بر وب هستند در پایین توضیح داده میشوند.

زنجیره‌های هش

 • ID - شناسه زنجیره‌هش، مربوط به لیبل هایی است که روی بورد کنترل وجود دارند.

 • REAL HASH RATE - هش ریت واقعیِ زنجیره‌هش

 • NOMINAL HASH RATE - هش ریت نظریِ زنجیره‌هش، بر اساس فرکانس چیپ ها

 • VOLTAGE - ولتاژ استفاده شده روی زنجیره‌هش

 • FREQUENCY - فرکانس چیپ ها(میانگین)

 • BOARD TEMP - دمای گزارش شده توسط سنسور ها روی هش بورد

 • CHIP TEMP - دمای گزارش شده توسط سنسور ها روی چیپ

 • ASIC# - تعداد چیپ های ASIC در حال کار

 • CORE# - خلاصه هسته های فعال روی تمام چیپ های در حال کار

 • HARDWARE ERRORS - تعداد خطاهای سخت افزاری - کار تایید نشده به علت محاسبه غلط سخت افزاری

 • HW ERROR HASH RATE - از دست دادن هش ریت به علت خطاهای HW; اضافه کردن هش ریت خطای HW به هش ریت واقعی، باید مساوی با هش ریت اسمی باشد.

استخر‌ها

 • ID - ترتیب استخرها، به شکل مشخص شده توسط کاربر

 • URL - آدرس URL استخر ماینینگ

 • USER - نام کاربری و نام ورکر، به شکل مشخص شده توسط کاربر

 • STATUS - وضعیت استخر- "Alive" زمانی که استخر قابل دسترسی برای ماینر باشد، "Dead" زمانی که استخر قابل دسترسی روی آن URL نباشد.

 • ACTIVE - وضعیت فعال:"Yes" - وظایف در استخر ثبت شده‌اند. "No" - استخر استفاده نمیشود.

 • ACCEPTED - تعداد مشارکت ثبت شده که توسط استخر قبول شده بودند

 • REJECTED - تعداد مشارکت ثبت شده که توسط استخر رد شده بودند.

 • STALE - تعداد مشارکت ثبت شده برای وظیفه‌ای که اکنون دیگر وجود ندارد

 • LAST DIFFICULTY - آخرین سختی مشارکت

 • GENERATED WORK - مقدار کار تولید شده برای چیپ ها تا حل کنند.

 • ASICBOOST - وضعیت AsicBoost - "Yes" برای فعال شده ، "No" برای غیر فعال شده.

خلاصه وضعیت

 • HASH RATE 1M - هش ریت میانگین برای ۱ دقیقه آخر

 • HASH RATE 15M - هش ریت میانگین برای ۱۵ دقیقه آخر

 • HASH RATE 24H - هش ریت میانگین برای ۲۴ ساعت آخر

 • FOUND BLOCKS - تعداد بلوک های پیدا شده

 • ACCEPTED - تعداد مشارکت ثبت شده که توسط استخر قبول شده اند

 • DIFFICULTY ACCEPTED - سختی آخرین مشارکت قبول شده

 • REJECTED - تعداد مشارکت ثبت شده که توسط استخر رد شده بودند

 • DIFFICULTY REJECTED - سختی آخرین مشارکت رد شده

 • REJECTION RATIO - نسبت مشارکت رد شده و مجموع تعداد مشارکت(از جمله قبول شده ها)

 • ELAPSED TIME - زمان سپری شده از وقتی که BOSminer شروع به کار کرده است

 • HARDWARE ERRORS - تعداد خطاهای سخت افزاری - کار رد شده به علت محاسبه غلط سخت افزاری

 • SHARES/1M - میانگین مقدار مشارکت قبول شده در دقیقه

مانیتورینگ فن‌‌ها

 • ID - ترتیب فن ها

 • SPEED - سرعت فن (PWM %)

 • RPM - دور فن در هر دقیقه

پیام‌های ماینر (LED)

پیامهای LED ماینر بستگی به حالت عملیاتی دارد. دو‌حالت وجود دارد (بازیابی و نرمال) که با LED های سبز و قرمز روی پنل جلو نشان داده میشوند.LED روی بورد کنترل (داخل) همیشه ضربان قلب نشان میدهد.( به این معنی که در یک ‌نسبت میانگین فلش میزند)

حالت بازیابی

حالت بازیابی با فلش زدن LED سبز (۵۰ میلی‌ثانیه روشن و ۹۵۰میلی‌ثانیه خاموش) روی پنل جلو نشان داده میشود. LED قرمز نشان دهنده دسترسی به دیسک NAND است و در طول بازگشت به حالت کارخانه فلش میزند زمانی که اطلاعات روی NAND نوشته میشوند.

حالت نرمال

وضعیت حالت نرمال با ترکیب LED های قرمز و سبز روی پنل جلو نشان داده میشود همانطور که در جدول زیر مشخص شده است:

قرمز LED

سبز LED

مفهوم

روشن on

off خاموش

bosminer یا bosminer_monitor کار نمی کنند

چشمک زن آرام slow

off خاموش

Hashrate پایینتر از ۸۰٪ هش ریت مورد انتظار است و یا ماینر نمی تواند به هیچ استخری وصل شود همه استخرها از کار افتاده اند

off خاموش

very slow چشمک خیلی آرام (1 sec on, 1 sec off)

miner در حال استخراج است و بالای ۸۰٪ هش ریت مورد انتظار است

fast چشمک زن سریع

N/A

تغییر LED توسط درخواست کاربر (miner fault_lig ht on)

شناسایی یک ماینر

چشمک زدن چراغ LED

ماینر محلی همچنین میتواند برای شناسایی یک دستگاه خاص با فعال کردن چشمک زن شدید و سریع LED قرمز استفاده شود:

miner fault_light on

بطور مشابه برای خاموش کردن نیز:

miner fault_light off

اسکریپت کاشف

اسکریپت discover.py برای پیدا کردن دستگاههای ماینینگ در شبکه محلی استفاده میشود و دو حالت استفاده دارد. اول، از کد منبع کپی بگیرید و محیط را با استفاده از دستورات زیر آماده کنید:

# clone repository
git clone https://github.com/braiins/braiins-os.git

cd braiins-os/braiins-os/
virtualenv --python=/usr/bin/python3 .env
source .env/bin/activate
python3 -m pip install -r requirements.txt

حالت آماده به گوش

در این حالت IP و آدرسهای مک دستگاه پس از فشار دادن دکمه IP Report نشان داده میشوند. پارامتر --format میتواند برای تغییر دادن فرمت پیش فرض اطلاعات مک و IP استفاده شود.

python3 discover.py listen --format "{IP} ({MAC})"

10.33.10.191 (a0:b0:45:02:f5:35)

حالت اسکن

در این حالت اسکریپت، بازه شبکه معین را برای دستگاههای پشتیبانی شده اسکن میکند. انتظار میرود که پارامتر شامل یک‌ لیست از آدرسهای IP یا یک‌ محدوده IP مشخص (مثال در زیر) برای اسکن کردن کل شبکه باشد.

برای هر دستگاه خروجی شامل یک آدرس مک، آدرس IP ، اطلاعات سیستم، نام دستگاه و یک نام کاربری ماینینگ تنظیم شده باشد.

python3 discover.py scan 10.55.0.0/24

00:7e:92:77:a0:ca (10.55.0.133) | bOS am1-s9_2018-11-27-0-c34516b0 [nand] {1015120 KiB RAM} dhcp(miner-w3) @userName.worker3
00:94:cb:12:a0:ce (10.55.0.145) | Antminer S9 Fri Nov 17 17:57:49 CST 2017 (S9_V2.55) {1015424 KiB RAM} dhcp(antMiner) @userName.worker5

ورود به / خروج از حالت بازیابی

کاربران معمولا مجبور نیستند زمانی که از Braiins OS استفاده میکنند، در حالت استاندارد وارد حالت بازیابی شوند.

روند بازگشت به نسخه پیشین از طریق restore2factory.py از فریم‌ور اصلی کارخانه سازنده برای بازگردانی استفاده میکند. این روش میتواند برای تعمیر یا بررسی سیستم نصب شده کنونی مفید باشد.

حالت بازگردانی میتواند به روش های زیر مورد استفاده قرار گیرد:

 • IP SET button - آن را به مدت ۳ ثانیه تا زمانی که چراغ LED سبز چشمک بزند، نگه دارید.

 • SD card - قسمت اول با FAT فایل uEnv.txt را با یک خط recovery=yes شامل میشود.

 • miner utility - miner run_recovery را از خط دستوری ماینر اجرا کنید

از حالت بازگردانی میتوانید با ریبوت کردن دستگاه خارج شوید. اگر پس از ریبوت، دستگاه از حالت بازگردانی خارج نشد، به این معنی است که در نصب و یا تنظیمات مشکلی وجود دارد.