راه اندازی

نصب

نرم افزار Braiins Farm Proxy دارای مخرن عمومی در Github است و در واقع شامل ۴ کانتینر Docker می باشد. شما می توانید به راحتی با استفاده از خط فرمان دستگاه لینوکسی که به عنوان میزبان پراکسی خواهد بود نصب را انجام دهید.

برای شروع نیاز هست تا یکسری پیش نیاز ها را نصب کنید:

Linux

RPi

بررسی و تایید نصب پیش نیازها

docker version
docker-compose --version
git --version

دانلود مخزن Braiins Farm Proxy

sudo apt update
sudo apt install git
git clone https://github.com/braiins/farm-proxy.git
پشته Docker شامل کانتینرهای زیر می باشد:
  • farm-proxy: کانتینری شامل فایل اجرایی Braiins Farm Proxy,

  • bos_scanner: کانتینری همراه با اسکنر SSH که ماینترهایی که دارای فریم‌ور Braiins OS+ هستند را در شبکه شناسایی و داده های آنها را برای داشبورد Grafana با نام Farm Dashboard فراهم می کند,

  • grafana: کانتینری شامل برنامه Grafana

  • prometheus: کانتینری شامل دیتابیس Prometheus.

یک فایل اجرایی مستقل از Braiins Farm Proxy را می توان از Github دانلود کرد.

Start

هنگامی که عملیات استخراج با استفاده از Braiins Farm Proxy توسط اپراتور فارم پیکربندی می شود، پراکسی می تواند شروع به کار کند (پیکربندی به طور مفصل در متن زیر توضیح داده شده است). دستور docker-compose up -d را در ترمینال لینوکس اجرا کنید. برای اینکه ببینید آیا همه کانتینرهای Docker در حال اجرا هستند، دستور docker ps را اجرا کنید تا آنها لیست شوند و وضعیت آنها بررسی شود.

Restart

در صورتی که Braiins Farm Proxy نیاز به راه اندازی مجدد داشته باشد، دستور docker restart farm-proxy را اجرا کنید. این فرمان فقط کانتینر فارم پروکسی را مجددا راه اندازی می کند. در صورت هر گونه تغییر در فایل پیکربندی TOML، به راه اندازی مجدد farm-proxy نیاز است. اگر می‌خواهید کانتینر Docker دیگری را مجدداً راه‌اندازی کنید، می‌توانید به طور مثال با جایگزین کردن «farm-proxy» با نام کانتینری که نیاز به راه‌اندازی مجدد دارد، انجام دهید.

Stop

گاهی اوقات اپراتور ماینینگ ممکن است بخواهد Braiins Farm Proxy را متوقف کند. این کار را می توان در ترمینال لینوکس با دستور docker stop farm-proxy انجام داد. این در صورت هر گونه تغییر در فایل docker-compose.yml لازم است. برای اجرای دوباره پراکسی، دستور docker-compose up -d farm-proxy را اجرا کنید. اگر می‌خواهید کانتینر Docker دیگری را متوقف کنید، می‌توانید به همین ترتیب انجام دهید.

Upgrade

تیم Braiinns توصیه می کند مخزن Braiins Farm Proxy Github را دنبال کنید و در صورت موجود بودن نسخه جدید مطلع شوید. برای ارتقاء به نسخه جدیدتر کافیست دستور git pull origin master را در ترمینال لینوکس اجرا کنید. اگر تغییری در فایل‌های پیکربندی ایجاد کردید، ممکن است بخواهید فایل‌های اصلاح‌شده را ذخیره کنید یا آنها را با دستور git stash قبل از ارتقا ذخیره کنید. اگر تغییری در فایل docker-compose.yml ایجاد کرده‌اید، باید بعد از ارتقا دوباره آن‌ها را انجام دهید زیرا git pull فایل docker-compose.yml را از مخزن Github می‌کشد.

Uninstall

برای حذف کامل نظارت بر فارم و پراکسی از سیستم خود، باید مراحل زیر را انجام دهید:

  1. متوقف کردن مانیتورینگ و پراکسی و خارج از جعبه: docker-compose down

  2. ظروف را بردارید: docker container prune

  3. تصاویر را حذف کنید: docker image prune -a

  4. داده های نظارتی ذخیره شده را حذف کنید: docker volume prune

  5. پوشه را حذف کنید: rm -rf farm-proxy/